OFERTA

W naszej ofercie znajdą Państwo:

Wykonawstwo
Sieci elektroenergetyczne średnich i niskich napięć, stacje transformatorowe i przyłącza, zespoły agregatów prądotwórczych, oświetlenie dróg i placów. Instalacje elektryczne hal przemysłowych i magazynowych, obiektów handlowych, instalacje w biurowcach i budynkach użyteczności publicznej, instalacje w budownictwie wielorodzinnym.

Projektowanie
Kompleksowe projekty budowlano-wykonawcze instalacji elektroenergetycznych wraz z przyłączami.
Zakres projektów obejmuje:

  • Sieci i urządzenia energetyczne tj. linie kablowe i napowietrzne NN, SN, stacji transformatorowych (budowa wraz z wyposażeniem), oświetlenie uliczne,
  • wewnętrznych instalacji elektrycznych obiektów przemysłowych, biurowych, handlowych oraz mieszkalnych

Inne instalacje
Instalacje nagłośnienia i powiadamiania o pożarze DSO, instalacje antywłamaniowe (SSWiN), telewizji przemysłowej (CCTV) i elektronicznego systemu kontroli dostępu (KD), instalacje antenowe oraz instalacje BMS.

Domki jednorodzinne
Instalacje elektryczne, tv, telefoniczne, komputerowe, antywłamaniowe, domofonowe, monitoring, odkurzacze centralne.

Przeglądy obiektów
Okresowe przeglądy obiektów budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i odgromowych zakończone wpisem w książce obiektu budowlanego.

Pomiary elektryczne
Pomiary SN i nN, pomiary natężenia oświetlenia (awaryjnego i podstawowego), pomiary i badanie instalacji odgromowych, identyfikacja i lokalizacja uszkodzeń linii kablowych nN.

Nadzór nad eksploatacją
24h/7dni gotowy zespół do usuwania usterek obsługiwanych obiektów, konserwacje, oględziny, przeglądy stacji transformatorowych SN.

Instalacje Fotowoltaiczne

Od instalacji na domkach jednorodzinnych do wielkopowierzchniowych instalacji wolnostojących i dachowych powyżej 50 kWp. Uzgadnianie warunków z energetyką oraz załatwianie formalności w programie dofinansowania 5000+. 

Inne
Energooszczędne systemy ogrzewania elektrycznego, instalacje przeciwoblodzeniowe.

 ELEKTRO-INSTALATOR  Sp. z o.o.
ul. Geodetów 1     64-100 Leszno

telefon: +48 65 32 22 127      fax: +48 65 32 22 127